Ενθύμιο Θεσσαλονίκης (1912 - 2012) Φωτογραφία - Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης (Μάρτιος 2002)

Μάρτιος 2002, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο Διαβαλκανικού Συμποσίου Ποίησης.
Από αριστερά οι ποιητές: Αργύρης Χιόνης, Αλεξάνδρα Μπακονίκα, Κατερίνα Αγγελάκη- Ρουκ,
Γιάννης Υφαντής


Πηγή: Αρχείο Αλεξάνδρας Μπακονίκα