Ενθύμιο Θεσσαλονίκης (1912 - 2012) Χειρόγραφο - Ολυμπία Σταύρου "Τραβάω τις άκρες της μέρας"Πηγή: Ολυμπία Σταύρου