ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: Γιάννης Βούλτος - "Μαρτυρία"

Το βιβλίο του Γιάννη βούλτου ΜΑΡΤΥΡΙΑ διατίθεται ελεύθερα στη δ/νση: 
http://www.scribd.com/doc/204008850/%CE%93%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3-%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%A4%CE%9F%CE%A3-%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%A5%CE%A1%CE%99%CE%91

Ιστοσελίδα του συγγραφέα: http://voultos.blogspot.gr