Περιοδικο ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ [1958 - 1983] (Όλα τα τεύχη ψηφιοποιημένα)Μπορείτε να διαβάσετε τα τεύχη της Διαγωνίου (έτη 1958 - 1983) στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας:

ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ

Λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό περιοδικό της Θεσσαλονίκης. Εκδότης & διευθυντής: Ντίνος Χριστιανόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Κάρολος Τσίζεκ. © 1958-1993, Ντίνος Χριστιανόπουλος

Θεσσαλονίκη, 1958-1993, 60 τχ. 

Α΄ περίοδος: 1958-1962, 10 τχ. (εξαμηνιαίο). 
Β΄ περίοδος: 1965-1969, 20 τχ. (τριμηνιαίο). 
Γ΄ περίοδος: 1972-1976, 15 τχ. (τετραμηνιαίο). 
Δ΄ περίοδος: 1979-1983, 15 τχ. (τετραμηνιαίο) 
3.695 εγγραφές, 518 συγγραφείς

*Τάσος Κόρφης, «Το ποιητικό φυτώριο της Διαγωνίου», Η Καθημερινή, 4 Μαΐου 1979. Ντίνος Χριστιανόπουλος (επιμ.), Διαγώνιος. Τριάντα χρόνια προσφορά (1957-1986), Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη 1986.  
*Δημήτρης Δασκαλόπουλος, «Διαγώνιος», Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, τόμ. 20ος, Πάπυρος, Αθήνα 1991, σ. 250. 
*Γιώργος Μολυβίδης, Περιοδικό Διαγώνιος. Η κριτική κατά την πρώτη πενταετία 1958-1962, επιμ. Ντίνος Χριστιανόπουλος, Νησίδες, Θεσσαλονίκη 2004. 
*Σταύρος Παπακυρίτσης, «Διαγώνιος», Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρόσωπα, Έργα, Ρεύματα, Όροι, Πατάκης, Αθήνα 2007, σ. 501-502.