Περιοδικό ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ [1955 - 2009] (Όλα τα τεύχη ψηφιοποιημένα)Μπορείτε να διαβάσετε όλα τα τεύχη (ετών 1955 - 2009) του περιοδικού ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ από την ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας:


ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

Λογοτεχνικό περιοδικό της Θεσσαλονίκης. Διευθυντής: Χρήστος Ντάλιας (τχ. 1-325). Εκδότης & διευθυντής: Τηλέμαχος Αλαβέρας (τχ. 326 κ.ε.). © 1955-2009, Ρούλα Αλαβέρα

Θεσσαλονίκη, 1955-2009, 259 τχ., αρ. 1-626 7.136 εγγραφές, 802 συγγραφείς

Το περιοδικό Νέα Πορεία και οι εκδόσεις του (1955-1992), Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη 1992. ⁓ Κ.Ν. Πλαστήρας (επιμ.), «Νέα Πορεία. Λογοτεχνικό περιοδικό 1955-1994. Βιβλιογραφική περιγραφή», Νέα Πορεία 4/ειδικό τεύχος (1995), 449-527. ⁓ Δημήτρης Λαμπρέλλης, «Σαρανταέξι χρόνια», Νέα Πορεία 548-550/232 (2002), 241. ⁓ Δημήτρης Λαμπρέλλης, «Λογοτεχνία, Φιλοσοφία και πρωτοπορία. Η περίπτωση του περιοδικού Νέα Πορεία», Νέα Πορεία, 548-550/232 (2002), 242-253. ⁓ Μαρία Αντωνίου-Τίλιου, «Νέα Πορεία», Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρόσωπα, Έργα, Ρεύματα, Όροι, Πατάκης, Αθήνα 2007, σ. 1544-1545