Ενθύμιο Θεσσαλονίκης (1912 - 2012) - Εξώφυλλο του περιοδικού ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ (1959-2)


Εξώφυλλο του περιοδικού ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ
(της Α΄ περιόδου κυκλοφορίας του: 1958 -1962) 
που κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 1959