Ενθύμιο Θεσσαλονίκης (1912 - 2012) - Εξώφυλλο περιοδικού ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ (1960 -2)

Το εξώφυλλο του περιοδικού Διαγώνιος
(της Α΄ περιόδου κυκλοφορίας του: 1958 -1962)
που κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 1960.


Πηγή: Αρχείο Ντίνου Χριστιανόπουλου