ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: Χειρόγραφο περιοδικό "ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ τχ.1" Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1987

Στα πλαίσια της διάδοσης λογοτεχνικών έργων που διατίθενται ελεύθερα από τους δημιουργούς τους, παρουσιάζεται το χειρόγραφο περιοδικό ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ που κυκλοφόρησε χέρι με χέρι σε φωτοαντίγραφα τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 1987. Το πρωτότυπο αυτό 8σέλιδο περιοδικό έγραψε ο Κώστας Ριτσώνης. Μετά το 1ο τεύχος ακολούθησαν άλλα 7 μέχρι το έτος 2005.

Γράψτε μου να σας στείλω με email ολόκληρο το τεύχος σε ψηφιακή μορφή.