ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: Σάκης Αθανασιάδης "Τα παπούτσια του μάγου χρόνου"

Το βιβλίο του Σάκη Αθανασιάδη διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο στη δ/νση:
https://docs.google.com/file/d/0B2W1BdrKPTNdWnFiTXdDRzlXZm8/edit