Ενθύμιο Θεσσαλονίκης (1912 - 2012) - Φωτογραφία - Στο Underground Εντευκτήριο (Μάρτιος 2002)Μάρτιος 2002, στο Underground Εντευκτήριο, στην παρουσίαση της συλλογής της Αλεξάνδρας Μπακονίκα «Παρακαταθήκη ηδυπάθειας».

Καθιστοί στο τραπέζι: Ντίνος Χριστιανόπουλος, Αλεξάνδρα Μπακονίκα, Περικλής Σφυρίδης.
Όρθιοι από αριστερά: Π. Μάρκογλου, Μ. Ξεξάκης, Κ. Καριζώνη, Α.Ναρ, Ν.Σιδέρη-Σπεκ,
Π. Μουλλάς, Μ. Αρχιμανδρίτου, Β. Ιωαννίδης, Γ. Καρατζόγλου, Μ. Κέντρου-Αγαθοπούλου,
Μ. Τόκα-Καραχάλιου.

 
 
 
Πηγή: Αρχείο Αλεξάνδρας Μπακονίκα