Ενθύμιο Θεσσαλονίκης (1912-2012) - Χειρόγραφο - Αλεξάνδρα Μπακονίκα "Το μολύβι"