Ενθύμιο Θεσσαλονίκης (1912 - 2012) - Χειρόγραφο - Σπύρος Λαζαρίδης "Τα πλαστικά λουλούδια των τάφων"