Ενθύμιο Θεσσαλονίκης (1912 - 2012) - Χειρόγραφο - Ντίνος Χριστιανόπουλος "Σαββάτο βράδυ"